SDH DOLNÍ JIRČANY

Hasiči - Dolní Jirčany...pro vaši bezpečnost

Výcvik

www.buru.rajce.idnes.cz.....................................................................................................................................................................

Výcvik v roce 2009

- Výcvik nositelů dýchací techniky HZS hl.m.Prahy
3.10.2009 se konalo na stanici Chodov jedno z dalších, opakovacích školení nositelů dýchací techniky. Této akce sa zůčastnili zkušení hasiči, tak strojníci a nováčci: David Raušer, Jarda Přibyl, Martin Zela, Lukáš Skřivan, Michal Menda, Láďa Burián. Cílem tohoto cvičení bylo prověřit spolupráci hasičů ve skupině, komunikace s velitelem zásahu pomocí RDST, řešení vzniklých situací pod vlivem stresu, orientace za nulové viditelnosti. Každé dvojci hasičů byl zaslepen zorník plynové masky a průzkum v podzemních prostorách se tak prováděl pomocí hmatu a sluchu. Jako jednu z komplikací lze uvést nález tlakové lahve, osoby nevalného zevření a její transport atd. To vše jen poslepu! Velice mile jsem byl překvapen jak někteří tyto situace s přehledem zvládli. Někteří drobně chybovali ale po rozboru který následoval na konci školení bylo vše napraveno na pravou míru. Další skupina provede toto školení v průběhu října či listopadu.
- Likvidace bodavého hmyzu
11.4.2009, jsme pořádali školení výjezdové jednotky na téma: zásah na bodavý hmyz. Jednalo se o zdokonalení taktických postupů a využití techniky, zejména odsavače, který je od jarních měsíců zařazen na voze.
- Stáž na stanici v Jílovém
5.4.2009 , absolvovali dva naši příslušníci ( Láďa Burián a Jarda Přibyl) dvanácti hodinovou stáž na stanici Jílové. Byli zařazeni jako záloha pro možnou mimořádnou událost při návštěvě presidenta USA.
 
 
 
 
- Nositelé dýchací techniky

Velice zdařilé školení z produkce příslušníků HZS Jílové, (Český, Pešek, Rusakov, Kotěnočkyn...) se uskutečnilo 28.3.2009 v Jílovém. Nejdříve p. Pešek provedl teoretickou přípravu spojenou s nešvary z praxe a dále následoval praktický  výcvik v TESKO objektu. Ten byl pro cvičné účely zadýmen k velké nelibosti prudících sousedů tohoto pozemku. Cílem průzkumné skupiny, bylo provést průzkum objektu. Násladné byl objeven figurant, který byl evakuován. Cestu skupiny komplikoval záškodnický Mireček Č. který stražil různé pastičky. Cvičení se zasahujícím hasičům velice líbylo pro svou vysokou úroveň. Díky


- První pomoc

Jedno z prvních z mnoha školení v tomto roce, pořádal HZS Jílové u nás v Dolních Jirčanech. Zaměřeno bylo na poskytování první pomoci. Přednášejícím byl p. Benda ze Záchranné služby, p. Český z HZS a p. Hrachovech, taktéž z HZS Jílové. Výklad byl velice poutavý, zaměřený na praxi. Překvapila nás velká účast dobrovolných sborů z okresu PZ.                                                                                                                                                                                      
...................................................................................................................................................................
 
                                                         Výcvik v roce 2009 

- Prověřovací cvičení mladých členů SDH- Dolní Jirčany


Při zvyšujícím se počtu výjezdů naší jednotky, vzrůstá i náročnost a různorodost těchto událostí. Jsou to většinou požáry, ale ve větší míře také technické zásahy.

Již delší dobu se proto věnujeme intenzivní teoretické a praktické přípravě hasičů pro ideální postupy při zásahu. Část těchto výcviků absolvujeme u HZS-Středočeského kraje a část organizuje náš sbor.

Tento rok jsme se zaměřili na výchovu a výcvik našich mladých členů, elévů naší jednotky.

Své dovednosti, jak teoretické tak praktické, měli možnost předvést na podzimním prověřovacím cvičení, které se konalo 3.11.2007 v Dolních Jirčanech.

Hlavním cílem bylo prověřit práci při zásahu, spolupráci ve skupině, reakce při nečekané události, improvizace a jednání ve stresu a časové tísni.

První část byla v areálu bývalého kravína. Procvičovala se tvorba útočného hadicového vedení na střechu, po žebříku a vnitřkem objektu. Vše samozřejmě s vodou. Pro vytvoření podobných podmínek jako při požáru, byl vnitřek zakouřen a hasiči použili dýchací přístroje.

Situace měla simulovat požár bytu, či domu.

Po ukončení této části, jsme odjížděli na základnu, když jsme u potoka narazili na (fingovanou) dopravní nehodu. Cílem bylo zajistit, ošetřit a vyprostit zraněného řidiče, zabezpečit vozidlo proti požáru a řídit dopravu u zásahu. Jako stresující faktor byl pro hasiče hlasitý křik zraněného.

I tato prověrka dopadla dobře, začínala se projevovat únava z předchozích činností. To nejlepší však ještě čekalo…

Po příjezdu na základnu, byl jednotce nahlášen požár střechy s podkrovím (naše zbrojnice). Bylo utvořeno útočné hadicové vedení, vnitřkem budovy. Následovalo odvětrání půdních prostorů. Při podrobném průzkumu, byl nalezen – bezdomovec- cca 100 kg těžký. Dva hasiči z průzkumu začali s jeho vyproštěním a transportem z půdy před dům. S dýchacím přístrojem na zádech a po úzkém schodišti to šlo opravdu špatně…ale šlo!

Úkol byl splněn a z kluků se po odložení výstroje opravdu kouřilo…

Až na pár vyjímek, si hasiči ve většině úkolů vedli opravdu dobře. Uměli si poradit, spolupracovat a improvizovat a efektivně zasáhnout.

Tento zvolený způsob názornosti při cvičení byl úspěšný a budeme v tomto směru vymýšlet nová cvičení.

                                                                                               
   

ZVOLE

Školení nositelů dýchací techniky

Pravidelné školení pro naše příslušníky pořádal opět HZS – stanice Jílové. Tento rok s trochu malou obměnou. Pro velký počet účastníků byl výcvik rozdělen na několik termínů a lokalit.

První termín pro výcvik byl 15.3.2008 na cvičném protiplynovém polygonu na stanici HZS Příbram. Pro naše hasiče byl organizován jako vstupní školení. Jako budoucí nositelé dýchacích přístrojů byli vybráni: Tomáš Popelka, Jarda Přibyl a Láďa Burián. Teoretickou přípravu provedl starosta našeho sboru. Následoval praktický výcvik s použitím přístroje. Tuto část vedl p. Mirek Český z HZS Jílové. Nejdříve byla provedena laická kontrola a popis přístroje, poté kontrola před použitím a následoval vstup do polygonu v tříčlenné skupině. Zde byla hodnocena spolupráce a součinnost hasičů v neznámém a obtížném prostředí. Hoši tuto zkoušku zvládli na výbornou, rozšířili si  tak odbornost a vědomosti v používání dýchací techniky.

Zvole II

 Další školení se konalo 29.3.2008 ve Zvoli. Teoretická příprava proběhla v místní školce a praxe byla v budově bývalého statku. Nejdříve nám předvedli své psí svěřence kynologové ze Záchranné kynologické brigády, kteří se specializují na vyhledávání obětí ze sutin. Následoval podrobný průzkum prostorů statku s nasazeným dýchacím přístrojem, vytvořením útočného vedení po žebříku na půdu budovy, provedení průzkumu zakouřených prostorů a fyzicky náročné posunutí ležící pneumatiky z náklaďáku pomocí palice po dráze čtyř metrů.

Cílem bylo opět vyzkoušet pohyb v neznámém prostředí, spolupráce ve skupině, jištění, zručnost a fyzickou přípravu našich hasičů. Tohoto zaměstnání se účastnili pánové: Tomáš Šťastný, Jirka Hofírek, Honza Přibyl, Michal Raušer, Petr Škopek, Martin Zela a Míla Burián.                                                    Děkujeme příslušníkům HZS Jílové ( p. Český a Hrachovec) za realizaci tohoto vydařeného výcviku. 

  Stáž u HZS Jílové

V termínech 25.8 a 27.8. 2008 se zůčastnili čtyři naši hasiči odborné stáže na hasičské stanici v Jílovém u Prahy. Služba trvala dvacet čtyři hodin a obsahovala praktický výcvik s techn. prostředky a fyzickou přípravu. Zasahovali jsme také u dopravní nehody. tato stáž se našim příslušníkům velice zamlouvala pro dokonalé poznání techniky HZS a sladění postupů při zásahu s příslušníky profesionální jednotky. Zůčastnili se : Jirka Hofírek, Martin Zela, Jarda Přibyl, Láďa Burián.

 

Taktické cvičení

 
22.10.2008 byla naší jednotce operačním střediskem HZS Kladno, nahlášena událost v objektu vodárny ve Vestci. Jednalo se o únik nebezpečné látky , ( chlóru ) do ovzduší.
Jednotka se poplachově dostavila na místo události jako první a ihned naši příslušníci začali zjišťovat směr větru, odkud a jakým směrem se šíří nebezpečný mrak chloru. Vzápětí se dostavila jednotka HZS Jílové a poté i JSDH Průhonice. Naši hasiči pomáhali při vystrojování průzkumné skupiny do přetlakových obleků OPCH a zřídili jsme dekontaminační stanoviště, kde jsme v chemických soupravách SOOCO prováděli očistu zasahujících hasičů od nebezpečné látky. Po skončení cvičení následovala prohlídka vnitřních prostorů úpravny vody. Další účastníci cvičení : HZS Benešov, OBECNÍ POLICIE – Jesenice a Černošice, Chemická laboratoř Kamenice. Další informace a foto na :
 
 
Výcvik zásahové jednotky

1.11.2008 proběhlo jedno z dalších cvičení členů výjezdové jednotky SDH – Dolní Jirčany. Výcvik se konal v areálu stanice č.4 – Chodov - Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy.
V úvodu se naši hasiči seznámili s technickými prostředky našich profesionálních kolegů, poté proběhlo opakování nositelů dýchací techniky a její příprava před použitím. V úplném zásahovém vybavení s dýchacím přístrojem na zádech byl vydán povel: jedná se o požár technických prostorů v suterénu, jeden C proud v dýchací technice. Pro navození identického prostředí byl zasahujícím hasičů zatemněn zorník plynové masky, práce v neznámém prostoru probíhala tedy v naprosté tmě. Požár byl nahrazen blikajícím oranžovým světlem. Po dosažení místa požáru byla vysílačkou nahlášena průzkumné skupině zpráva o možné přítomnosti osoby v místě zásahu. Nastalo tedy její vyhledávání. Poté co byla osoba nalezena, následoval transport na schodiště, samozřejmě také za absolutní tmy. Vypětí zvyšovalo občasné zapnutím kompresoru, či další zvukové efekty.
Obě průzkumné skupiny si vedly na výbornou. Každá dvojka splnila oba úkoly. Cílem tohoto výcviku bylo procvičit spolupráci hasičů ve skupině, vzájemnou pomoc a komunikaci, sladění společných postupů při fyzicky a psychicky náročném zásahu.
Zúčastnili se: Láďa Burián, Jarda Přibyl, Tomáš Popelka a Petr Kopeček.
 
Odborná příprava - Třebonice
  Poslední listopadovou sobotu se naše jednotka zůčastnila odborné praktické přípravy v obci Třebenice. Cvičení pořádal HZS Jílové za účasti dobrovolných sborů JPO III. a V. Po nástupu a přezkoušení čerpadel, došlo k rozdělení jednotek do pracovních družstev a rozdělení úkolů. Prvním úkolem bylo dostat vodu na třebenické parkoviště z Vltavy pod přehradou. Díky velkému převýšení to byl docela oříšek. Brzy se úkol podařilo splnit, za přispění SDH Hradištko, Davle a Štěchovice. Další úkol patřil nám. Jednalo se o vytvoření dekontaminačního stanoviště a očistu zasahujících příslušníků. Společně s SDH Dolní Břežany a Buš, pod velením Jirky Hofírka byl úkol splněn.
Dalším úkolem náročným na fyzičku, byl zásah při dopravní nehodě. Jednalo se o vyproštění zraněných osob v osobním vozidle, které bylo v hluboké strži. Na transport byla použita lanová technika. Pod velením Lukáše Skřivana a SDH Jílové, Luka a Psáry, byl úkol splněn.
Posledním zaměstnáním bylo dotlačit vodu na vzdálenost cca 1 km, ze Slapské přehrady do Třebenic. Pod velením velitele Tapíra a SDH Zvole, Dolní Jirčany, Dolní Břežany, Psáry, Buš a Štěchovice byl úkol splněn.
Cvičení bylo pro zasahující velice přínosné pro procvičení znalostí a dovedností a rovněž odkrylo některé nedostatky které budou odstraněny. Z naší jednotky se zůčastnili:

Velitel: Jirka Hofírek
Strojník: Martin Zela
Hasič: Šťastný Tomáš
Hasič: Popelka Tomáš
Hasič: Michal Raušer
Hasič: Láďa Burián
Rozhodčí: Míla Burián

http://hasicijilove.rajce.idnes.cz/OP_Trebenice_29.11.2008/